Start e-zwever bij MCZ

De geschiedenis van MCZ

Oprichting van MCZ

Ergens in 1976 hebben een paar enthousiaste modelbouwers, een modelvlieger en botenbouwer, de koppen bij elkaar gestoken met de bedoeling een modelbouwclub op te zetten. Die club zou dan in de regio Zevenaar in een behoefte gaan voorzien. Zij hebben toen direct de naam “Modelbouw Club Zevenaar” (MCZ) aan die club gegeven. Hun aanpak heeft ertoe geleid dat in 1976 de modelbouwclub het eerste levenslicht zag. Het bestuur stelde zich als doel om modelvliegers en schepenbouwers binnen de club onder te brengen in secties en dus ook zorg te dragen voor de nodige accommodaties.

Ledengroei

Ook dit lukte wonderwel en zo konden de bootjes varen in het water van het park Rosorum in Zevenaar. De vliegers kregen een veld in de Loowaard toegewezen door de gemeente Duiven. In die tijd was het vliegen met elektromotoren nog niet aan de orde en dus werd er met verbrandingsmotoren gevlogen. Of met zweefvliegtuigen die met een grote rubberlijn naar boven werden gebracht. MCZ maakte in de jaren na 1976 een enorme groei door. Bij de vaarders stonden meer dan 60 leden op de ledenlijst en bij de vliegers waren er toen meer dan 40. Het was dus duidelijk een schot in de roos om deze club op te richten. In december van 1982 zijn er statuten opgemaakt en door de leden goedgekeurd.

Avionautic

Ook zijn er door de jaren heen diverse lustrumfeesten gehouden die de naam van “Avionautic” droegen. Beide secties presenteerden dan hun modellen in verschillende shows met ondersteuning van clubs uit de wijde omgeving. Dit alles vond plaats op het water in het Park Rosorum en op de atletiekbaan aan de Heerenmaten, beide locaties lagen op loopafstand van elkaar. Het vaarwater in Rosorum is eigenlijk altijd het vaarwater van MCZ gebleven met een eigen gebouwde aanlegsteiger.

Vliegvelden

Het vliegveld in de Loowaard was een wat minder lot beschoren. Doordat de omwonenden gingen klagen over het lawaai van de verbrandingsmotoren, werd plotseling de vergunning ingetrokken door de gemeente Duiven en zat de club zonder veld. Door de vele connecties met de omringende clubs is het gelukt om het Rozendaalse Veld bij Rheden als vliegveld te mogen gebruiken. Na lang overleg met de gemeente Zevenaar lukte het na een paar jaar om een vergunning te krijgen voor het vliegen op het terrein naast de Havo school aan de Heerenmaten. Dit had wel een enorme impact op de vliegsectie, omdat er alleen met zweefvliegtuigen gevlogen mocht worden en was het bestuur gedwongen om het vliegen met verbrandingsmotoren binnen MCZ te verbieden. Dit had tot gevolg dat meer dan de helft van de vliegers hun lidmaatschap hebben opgezegd.

Einde van de vaarsectie

Ook werd in de jaren na 2000 bij de vaarders een afname van de leden merkbaar. Maar de harde kern wist niet van wijken en probeerde er alles aan te doen om de modelbouwsport in ere te houden. Het ging echter steeds minder goed met de vaarsectie wat er uiteindelijk toe heeft geleid om deze sectie eind 2012 stil te leggen. Wel is er momenteel binnen MCZ ruimte om deze sectie nieuw leven in te blazen mits er zich een paar kartrekkers aandienen om dit klusje te klaren.

Tijdelijk vliegen op Heerenmaten en bij boer Harbers …

Toen de gemeente Zevenaar aan MCZ de vergunning gaf voor het vliegveld aan de Heerenmaten, werd er direct al op gewezen dat dit slechts tijdelijk kon zijn, omdat er woningbouw was gepland. Dus is direct gezocht naar een andere accommodatie en die is gevonden bij boer Harbers aan de Truisweg in Didam. Het zal rond 1984 zijn geweest dat we daar van een mooi weiland gebruik mochten maken. Ook hier werden we weer gedwongen om te vertrekken omdat het vliegen er onmogelijk werd gemaakt door de plaatsing van hoogspanningsmasten. Dus waren we weer aangewezen op het Rozendaalse Veld.

… en tot op heden vliegen bij boer Hendriksen in Didam

Maar gelukkig vonden we in Didam een andere boer waar we het vliegen weer mochten opstarten. Het gaat hier om boer Hendriksen aan de Klompenhorstweg die ons in 1989 toestemming gaf om voor het modelvliegen van al zijn weilanden gebruik te mogen maken. Dit afhankelijk van de bezetting van de weides met koeien. Ook de gemeente Didam verleende voor deze locatie de vergunning voor onze modelvliegclub. En tot op de dag van vandaag zijn we bij deze boer te gast. Alles overziend is het destijds een juiste beslissing geweest om binnen MCZ alleen met zwevers en/of elektromodellen te gaan vliegen. Dit was met name een goed besluit, omdat het vliegen met verbrandingsmotoren steeds problematischer dan wel onmogelijk werd binnen de regio van Zevenaar.

Samengesteld door Gerhard Konijnenbelt
Scroll naar boven