FXj 2.5

De organisatie van MCZ

Bestuur

Voor het goed functioneren van onze organisatie hebben we een actief bestuur dat als volgt is samengesteld:
* Voorzitter – vacature (wordt tijdelijk waargenomen door secretaris en penningmeester)
* Secretaris – Bert Hageman (06-10766450 | bestuur.mcz@gmail.com)
* Penningmeester – Ben Lanters (06-13033021 | bestuur.mcz@gmail.com)
Samen houden zij onze club op de juiste koers.

Vliegcoördinatie

De verschillende taken van de vliegcoördinatie worden uitgevoerd door Gerhard Konijnenbelt.
De vliegcoördinator zorgt voor een goed verloop van de clubwedstrijden en een correcte registratie van de wedstrijdresultaten. Tevens is hij verantwoordelijk voor het op orde zijn van de clubeigendommen die nodig zijn voor de activiteiten op het veld.

Website beheer

Het beheer van de website wordt uitgevoerd door Jan ter Laak en een nog te benoemen lid van MCZ.
De website kan qua lay-out, kleur, typografie en inhoud altijd worden verbeterd. Als je ten aanzien van onze website opmerkingen, aanvullingen en adviezen hebt, stuur dan s.v.p. een bericht naar: janterlaak@hotmail.nl

Opleiding

De opleiding voor het internationaal erkend brevet Model A-zweef wordt binnen MCZ verzorgd door de onderstaande instructeurs. Ze zijn daartoe bevoegd door de KNVvL.
Ton Groep
Arthur Leeuwangh
Ton van Raamsdonk
Johan Walvoort

De KNVvl is een afkorting voor Koninklijke Nederlandse Vereniging voor de Luchtvaart. Het is de overkoepelende organisatie voor alle luchtsporten en luchtvaart hobby’s in Nederland. Je bent via de KNVvL automatisch verzekerd voor schade die je mogelijk een ander toebrengt met jouw modelvliegtuig. Tevens is het de organisatie die de belangen van de modelvliegsport behartigt. Daarnaast helpt de KNVvL mee bij het organiseren van modelvliegevenementen en wedstrijden, zowel nationaal als internationaal. Ook MCZ is aangesloten bij de KNVvL en dat betekent o.a. dat wij vliegen en lesgeven volgens hun richtlijnen en veiligheidseisen. Meer informatie vind je op https://www.knvvl.nl/afdelingen/modelvliegsport/

Logo KNVvL
Scroll naar boven