Streamline

Praatavonden

In de winterperiode wordt er doorgaans minder gevlogen. Op de eerste donderdag van de maanden oktober t/m april houden we een praatavond. Hierbij worden de dagelijkse zaken besproken en er worden allerlei interessante onderwerpen uitgewisseld, bijvoorbeeld de bouw van modellen, vliegtechniek, instellen van het model.

Een praatavond wordt gehouden in het gebouw “Ons Huis”, Dr. Honigstraat 3 in Zevenaar en start om 20:00 uur. Op de praatavond in februari wordt doorgaans de Algemene Ledenvergadering gehouden. Daarin wordt het afgelopen jaar geëvalueerd op het gebied van o.a. organisatie, activiteiten en financiën. Tevens wordt vooruitgeblikt naar de verschillende aspecten van de komende jaar.

Vleugelkern snijden
Snijden van een vleugel
Vleugelkern snijden
Snijden van een vleugel
Instellen modelzwever
Uitleg instellen modelzwever
Scroll naar boven